Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Za dużo małych firm to kłopot dla gospodarki?

 

Mikro i małe firmy są na tyle mało wydajne, że dla gospodarki to nie lada problem. Czy faktycznie tylko średnie i duże firmy mają znaczący wpływ na rozwój kraju?

 

98 proc. wszystkich firm w Polsce to małe i średni firmy. Pod względem ich liczby jesteśmy na szóstym miejscu w Europie. Małe firmy generują prawie 50 proc. PKB, a mikroprzedsiębiorstwa około 1/3 i pod tym względem jesteśmy w środku stawki UE.

 

I choć w naszym kraju pęd do przedsiębiorczości jest wysoki - jesteśmy w czołówce krajów - jeśli chodzi o liczbę osób, które próbują swoich sił jako właściciele firm, to jak pokazują badania, taka postawa nie zawsze wpływa na poprawę gospodarki.

Eksperci Europejskiego Banku Odbudowy zbadali produktywność małych i średnich firm 20 europejskich gospodarek z lat 2002-2013. W raporcie „EBRD Transition Report 2017-18: Sustaining Growth” przedstawili wnioski swoich analiz. Okazało się, że w krajach Europy Centralnej, bałtyckich i Rumunii ok. 80 proc. firm zatrudnia mniej niż 10 osób. W Europie Zachodniej odsetek ten wynosi 75 proc. Przy porównywaniu firm tego regionu widać wyraźnie, że średnie przedsiębiorstwa są o ponad 50 pkt procentowych bardziej produktywne. W przypadku dużych, różnica jest jeszcze większa i wynosi około 70 pkt. procentowych. Jak stwierdza raport, przedsiębiorstwa w krajach z bardziej rozwiniętą gospodarką cechuje mniejsza różnica produktywności. Jest to odpowiednio 40 i 25 pkt. procentowych.

 

Choć eksperci nie badali polskich firm, to patrząc na krajowy biznes, łatwo stwierdzić, że jest podobnie. Wydajność na pracownika jest u nas wciąż niższa niż średnia unijna. Polskie firmy mają największy problem z przejściem z kategorii mikro (czyli zatrudniającej do 9 osób), do małej (takiej, w której pracuje do 49 osób).

Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Systematycznie rośnie udział mikroprzedsiębiorstw w całym torcie PKB. Jednak dzieje się to kosztem przede wszystkim małych i średnich firm. Według ekspertów EBOiR, duża liczba mikroprzedsiębiorstw przyczynia się do wolniejszego rozwoju gospodarczego. Właśnie ze względu na niską - zdaniem specjalistów - wydajność takich podmiotów.

 

Patrząc na polskie firmy, łatwo dojść do wniosku co jest przyczyną takiej sytuacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o mały stopień innowacyjności.

Na koniec 2016 r. bezpośrednie zagraniczne inwestycje polskich firm stanowiły niecałe 6 proc. PKB. W przypadku Węgier to ponad 20 proc. PKB, a Malezji - ponad 40 proc.

 

Mikrofirmy praktycznie nie biorą udziału w walce na wydatki w segmencie B+R (badania i rozwój). To powoduje, że niechętnie wychodzą na zagraniczne rynki. Tutaj konkuruje się dziś przede wszystkim innowacjami. Firmy mogą zwiększać swoją wydajność nie tylko importując nowoczesne technologie ale przede wszystkim opracowując je u siebie. Mówiąc wprost, by zapewnić rozwój nie wystarczy tylko naśladować innych ale iść w stronę innowacji. Problemem jest też specyfika działania mikro i małych firm. W przeciwieństwie do tych dużych muszą się one mierzyć z zupełnie innymi wyzwaniami. Znacznie trudniej konkurować im o pracowników (szczególnie teraz gdy rośnie presja na coraz wyższe płace). Innym wyzwaniem jest zapewnienie finansowania na rozwój. Jak pokazują badania, im mniejsza firma, tym większa skłonność do wydawania wyłącznie swoich pieniędzy. Raporty Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor nie pozostawiają złudzeń. Ponad połowa najmniejszych podmiotów rozwija firmę korzystając z własnych środków. Około 30 proc. decyduje się na zewnętrzne finansowanie. Takie podejście powoduje, że najmniejsze podmioty muszą przyjąć zupełnie inną strategię dotyczącą np. płynności finansowej. Mniejsza skłonność do wspierania biznesu pieniędzmi pochodzącymi spoza firmowej kasy, sprawia, że trzeba bardzo skrupulatnie badać kondycję finansową kontrahentów, godzić się na dłuższe terminy płatności. Wszystko po to by być konkurencyjnym w stosunku do większych podmiotów. A to wymaga „trzymania” gotówki na koncie.

 

W przypadku mikro i małych firm takie zachowanie wydaje się być zrozumiałym. Przedsiębiorcy tego sektora wciąż oczekują spokoju prawnego, przewidywalnych zasad prowadzenia biznesu. Duże firmy mają do dyspozycji doradców, prawników i konsultantów. Mały biznes często działa wedle zasad i wiedzy swojego założyciela.

Eksperci EBOiR przekonują, że w zwiększeniu efektywności może pomóc dopuszczanie do sytuacji, w której mało efektywna firma upada, zamiast wegetować. Trudno się z tym nie zgodzić, choć w przypadku małych firm wiele z nich to przedsiębiorstwa rodzinne, prowadzone „po to by trwać”. I jak pokazuje historia takie firmy mają bardziej stabilną sytuację w czasach rynkowej zawieruchy.


A jaka jest Twoja historia? Podziel się z nami swoim doświadczeniem, wspólnie edukujmy polskich przedsiębiorców. Napisz do nas: biuro@invipay.com.

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość