Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Wzrost rynku usług transportowych, a wydłużanie okresu regulowania należności

Sektor transportu drogowego w Polsce ma największy potencjał rozwoju w całej Unii Europejskiej. Mimo ogromnej skali działalności, przy dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynek krajowy nie jest wystarczający dla branży transportowej.

Oprócz przewożenia produktów z polskiego eksportu i importu, przedsiębiorcy świadczą usługi kabotażowe na rynku europejskim. Pomimo braku ograniczeń w świadczeniu tego typu usług, szereg krajów, głównie ze „starej Unii Europejskiej” wprowadza przepisy ograniczające konkurencyjność polskich firm.

Płaca minimalna, biurokratyczne procedury, czy też standard pracy kierowców wskazywane są jako bariery zmniejszające rentowność.

Transport w Polsce charakteryzuje duża fragmentacja, konkurencyjność i zauważalna wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Wcześniej już branża transportowa poniosła znaczne straty z powodu sankcji wobec Rosji i odwetowego rosyjskiego embarga. Również konflikt zbrojny na Ukrainie znacząca odbił się na polskim transporcie.

Największa bolączką dla firm transportowych jest walka o pracowników, którzy podobnie jak w budownictwie dyktują obecnie warunki. Poprawa w sektorze transportu i logistyki uzależniona będzie m.in. od postępu prac robót budowlanych, transportu materiałów i kruszyw budowlanych, a także, co może mieć kluczowe znaczenie - kondycja sektora górniczego.

Na podstawie analiz rynkowych można zauważyć, że efekt wzrostu obrotów w transporcie delikatnie obniżył dyscyplinę płatniczą odbiorców. Zjawisko to obserwowane jest nie tylko w branży transportowej, ale również wielu innych branżach, które doświadczają zwiększonego zapotrzebowania na ich produkty, czy też usługi.

W takiej sytuacji firmy konkurują nie tylko o odbiorców, ale też o większy udział w rynku. Cena przestaje być jedynym narzędziem w walce o klienta. Na pierwsze miejsce zaczynają przechodzić warunki sprzedaży, czyli oferowanie wydłużonych terminów płatności.

Branża TSL odnotowała wydłużenie średniego DSO (Days sales outstanding, czyli sumy udzielonego odbiorcy kredytu i opóźnienia w jego spłacie) z 54 dni do 61 dni w przeciągu roku.

Przedsiębiorcy z branży transportowej wiele ryzykują tolerując wydłużony obieg swoich należności. Z jednej strony zwiększają swoje zyski w postaci wyższych obrotów, z drugiej jednak stwarzają sobie zagrożenie większej ekspozycji na ryzyko, poprzez wyższe koszty.

Kredytując klientów przez dłuższy okres czasu jest bezpieczne tylko wtedy, gdy mamy zapewnioną płynność finansową, o którą ciężko w obecnych czasach. Warto rozważyć dywersyfikację „cash flow” przedsiębiorstwa, posiłkując się kredytami bankowymi, jak również uwalnianiem własnych pieniędzy z faktur – czyli skorzystaniem z usługi finansowania faktur.

inviPay nie tylko przyspiesza płatności i pomaga w zachowaniu płynności finansowej, ale również przejmuje ryzyko niespłacenia faktury przez kontrahenta, pobierając przy tym nieznaczną prowizję.

Brzmi zachęcająco? Zadzwoń, lub napisz i sam się przekonaj, jak przyjemnie jest zająć się rozwojem swojego biznesu, bez zamartwiania o płatności.

 inviPay.com - 22 295 11 58, biuro@invipay.com

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość