Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

VAT a zatory płatnicze

 

Jak powstają zatory płatnicze?

Dla przykładu: firma ABC wykonała usługę stworzenia aplikacji. Niestety kontrahent nie zapłacił firmie ABC. Urząd skarbowy nie interesuje się tym, czy faktura została opłacona, czy nie i domaga się zapłaty podatku przez ABC. To dodatkowo pogrąża przedsiębiorcę, który wpada w tarapaty finansowe. Nie płaci swoim kontrahentom, co powoduje problem finansowy kolejnych firm - tak od strony braku płatności jak od strony należności, które powinny być uregulowane na poczet podatków. W ten właśnie sposób powstają często zatory płatnicze.

Przedsiębiorstwa narzekają na zatory płatnicze

Wśród przyczyn problemów z płynnością finansową nieregularne płatności są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Dalej są:

  • silna konkurencja,
  • sezonowość działania,
  • kurs walut obcych,
  • kłopoty z dostępem do zagranicznych rynków i
  • przerost zatrudnienia.

Zatory płatnicze kosztują polskie firmy co najmniej 100 mld zł rocznie. To najważniejsza bariera wzrostu inwestycji w naszym kraju. W konsekwencji Polskie firmy są mniej wydajne niż firmy zachodnie. Najbardziej cierpią mikro i małe przedsiębiorstwa. Opóźniona płatność powoduje kłopoty w firmie, która nie dostała pieniędzy na czas. W skrajnych przypadkach doprowadza to do bankructwa.

Eksperci widzą problem

Jest w ustawie o VAT przewidziana korekta podatku z nieopłaconych faktur. Aby dokonać obniżenia podatku o podatek z nich wynikający, trzeba wyczekać 150 dni. Mechanizm ten nie wiąże się z kontrolą stanu dłużnika, nie obejmuje podatku dochodowego i nie służy odzyskaniu należności przez wierzyciela.

Podatek VAT staje się należny niezależnie od tego, czy kontrahent zapłaci zobowiązanie w terminie czy też nie. Co więcej, prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy nie jest powiązane z faktem dokonania płatności za fakturę od dostawcy.

Problem z zatorami stale się pogłębia

Wiele rozwiązań wprowadzanych w ostatnim czasie w związku z walką rządu o uszczelnienie systemu podatkowego, ma negatywny wpływ na płynność finansową firm. Od 1 lipca problem z zatorami płatniczymi diametralnie się pogłębi. Wszystko przez podzieloną płatność VAT. Podatek ten nie będzie mógł być źródłem finansowania działalności operacyjnej firm.

Split payment

Na istniejące obecnie w gospodarce zatory płatnicze nałoży się niebawem mechanizm podzielonej płatności w rozliczeniu podatku VAT, który dodatkowo pogorszy płynność finansową przedsiębiorców. Ci ostatni będą mieli od lipca problem już nie tylko z niepłacącymi za faktury kontrahentami ale również z istotnym ograniczeniem możliwości korzystania z pieniędzy wpłaconymi przez kontrahentów na konto VAT.

Mechanizm działa w ten sposób, że przy każdej transakcji cena netto za towar, lub usługę jest wpłacana na rachunek bankowy dostawcy. Kwota podatku odpowiadająca tej cenie trafia na odrębne konto bankowe, którym będzie zawiadywać fiskus. W tym celu utworzone zostaną nowe rachunki bankowe, specjalnie przypisane do VAT.

Pieniądze zgromadzone na takim rachunku VAT będą cały czas należały do podatnika. Fiskus nie będzie mógł samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Niestety podatnicy będą mieli ograniczone możliwości użycia zgromadzonych tam pieniędzy. Z rachunku VAT podatnik od towarów i usług będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Masz podobne doświadczenia? Podziel się z nami swoim przypadkiem i Twoją metodą na pokonanie barier płynnościowych. Uczmy wspólnie innych przedsiębiorców! Napisz do nas biuro@invipay.com.

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość