Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten trend nie jest ani nowy, ani przypadkowy. Również nie jest on związany z wynikami makroekonomicznymi.

Problemy przedsiębiorstw, które nie mogą sobie poradzić z płynnością finansową nie mają charakteru koniunkturalnego, a strukturalny. Trudno w tej sytuacji oczekiwać zmiany tego trendu, szczególnie, że miesięcznie bankructwo ogłasza więcej niż 100 firm.

Wszystkie wpisy

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który będzie gromadził dane osób, wobec których prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne, oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

Rejestr pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo obrotu, ale również wpłynie na ułatwienie postępowań restrukturyzacyjnych firm. Każdy będzie mógł sprawdzić w rejestrze, czy wobec właściciela firmy, z którą chce współpracować, nie jest toczone jakieś postępowanie. Planowane zmiany prawne będą wdrażane od 1 lipca 2019 r. 

Wprowadzone zmiany

Ustawa o KRZ nakłada obowiązkowe składanie wniosków w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym drogą elektroniczną.

Pozytywną zmianą jest również nowy system doręczania wniosków - wymiana komunikacji uczestników postępowania z sądem będzie elektroniczna.

Oczywiście wersje papierowa i ustne pozostaną dostępne dla pracowników, wierzycieli alimentacyjnych, oraz innych dłużników. Tego typu deklaracje będzie można składać w biurze podawczym sądu.

W celu ułatwienia działania elektronicznego systemu każdy podmiot będzie prowadził tylko jedno konto. KRZ będzie prezentował dane osób, wobec których była prowadzona egzekucja była bezskuteczna. Również będą widoczne dane osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że dzięki całkowitemu ograniczeniu papierowej korespondencji na rzecz elektronicznej zapewni oszczędności rzędu prawie 11 mln zł rocznie po stronie organów postępowania.

Więcej informacji o upadających firmach

Krajowy Rejestr Zadłużonych to odpowiedź na rozporządzenie Komisji Europejskiej, na mocy której należy połączyć rejestry upadłościowe. System będzie scalać rejestry upadłości, oraz europejską platformę e-sprawiedliwość.

Portal oferował funkcję wyszukiwania we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, co umożliwi dostęp do obowiązkowych informacji i dokumentów zawartych w rejestrach upadłości, które państwa członkowskie będą udostępniać za pośrednictwem platformy e-sprawiedliwość.

Dzięki nowym przepisom będzie obowiązek składania pism na określonych formularzach dostępnych w platformie.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że łatwiejszy dostęp do akt nie tylko znacznie skróci czas potrzebny na pozyskanie informacji zawartych w dokumentach, ale również przyspieszy ich procesowanie.

Jak KRZ ma się do usług inviPay?

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie korzystne dla każdego uczciwego i rzetelnego przedsiębiorcy. Zmniejszona ilość wyłudzonych przez podejrzanych przedsiębiorców środków pieniężnych przełoży się na realizację usług na najwyższym poziomie z zachowaniem terminów płatniczych. KRZ  nie tylko wstrzyma działania nieuczciwych kontrahentów z rozliczania transakcji, ale również wpłynie na obniżenie prowizji usług.

 

Szczegóły? inviPay 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość

Inwestycja w pracowników - skuteczny sposób na rozwój firmy

Wraz z rozwojem firmy pojawia się potrzeba zatrudnienia pracowników. Nowe osoby w firmie to nowe umiejętności, możliwość lepszego podziału pracy i sza...

Czytaj całość

Jak uniknąć bankructwa?

Ostatnie 18 miesięcy Polskiej gospodarki zasłynęło z rekordowej liczby upadłości firm. Niespełna 650 przedsiębiorstw ogłosiło bankructwo na przełomie ...

Czytaj całość

Dlaczego klienci rezygnują z usług Twojej firmy

W dobie mediów społecznościowych dzielenie się opinią o firmie stało się jeszcze łatwiejsze. Nie ma znaczenia, czy Twoja firma ma stronę internetową i...

Czytaj całość