Jest szansa na ograniczenie zatorów płatniczych

19.09.2018 r. został opublikowany projekt ustawy, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa z pewnością ucieszy przedsiębiorców z branży MŚP. Celem jest zdyscyplinowanie dłużników do regulowania płatności w terminie, oraz skrócenie terminów zapłaty. Projekt jest konsultowany, a według założeń w listopadzie ma trafić do Sejmu.

Wszystkie wpisy

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który będzie gromadził dane osób, wobec których prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne, oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

Rejestr pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo obrotu, ale również wpłynie na ułatwienie postępowań restrukturyzacyjnych firm. Każdy będzie mógł sprawdzić w rejestrze, czy wobec właściciela firmy, z którą chce współpracować, nie jest toczone jakieś postępowanie. Planowane zmiany prawne będą wdrażane od 1 lipca 2019 r. 

Wprowadzone zmiany

Ustawa o KRZ nakłada obowiązkowe składanie wniosków w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym drogą elektroniczną.

Pozytywną zmianą jest również nowy system doręczania wniosków - wymiana komunikacji uczestników postępowania z sądem będzie elektroniczna.

Oczywiście wersje papierowa i ustne pozostaną dostępne dla pracowników, wierzycieli alimentacyjnych, oraz innych dłużników. Tego typu deklaracje będzie można składać w biurze podawczym sądu.

W celu ułatwienia działania elektronicznego systemu każdy podmiot będzie prowadził tylko jedno konto. KRZ będzie prezentował dane osób, wobec których była prowadzona egzekucja była bezskuteczna. Również będą widoczne dane osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że dzięki całkowitemu ograniczeniu papierowej korespondencji na rzecz elektronicznej zapewni oszczędności rzędu prawie 11 mln zł rocznie po stronie organów postępowania.

Więcej informacji o upadających firmach

Krajowy Rejestr Zadłużonych to odpowiedź na rozporządzenie Komisji Europejskiej, na mocy której należy połączyć rejestry upadłościowe. System będzie scalać rejestry upadłości, oraz europejską platformę e-sprawiedliwość.

Portal oferował funkcję wyszukiwania we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, co umożliwi dostęp do obowiązkowych informacji i dokumentów zawartych w rejestrach upadłości, które państwa członkowskie będą udostępniać za pośrednictwem platformy e-sprawiedliwość.

Dzięki nowym przepisom będzie obowiązek składania pism na określonych formularzach dostępnych w platformie.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że łatwiejszy dostęp do akt nie tylko znacznie skróci czas potrzebny na pozyskanie informacji zawartych w dokumentach, ale również przyspieszy ich procesowanie.

Jak KRZ ma się do usług inviPay?

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie korzystne dla każdego uczciwego i rzetelnego przedsiębiorcy. Zmniejszona ilość wyłudzonych przez podejrzanych przedsiębiorców środków pieniężnych przełoży się na realizację usług na najwyższym poziomie z zachowaniem terminów płatniczych. KRZ  nie tylko wstrzyma działania nieuczciwych kontrahentów z rozliczania transakcji, ale również wpłynie na obniżenie prowizji usług.

 

Szczegóły? inviPay 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Jest szansa na ograniczenie zatorów płatniczych

19.09.2018 r. został opublikowany projekt ustawy, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa z pewnością ucieszy przedsiębiorców z branży MŚP. Ce...

Czytaj całość

Zakaz cesji nie musi być przeszkodą dla skorzystania z faktoringu

Zwyczaj wprowadzania do umów handlowych zakazu cesji to utrapienie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zostają pozbawieni możliwości finansowania taki...

Czytaj całość

Porównywanie się z konkurencją może zrujnować Twoją firmę

Monitorowanie działań konkurencji jest wpisane w działania każdego przedsiębiorcy. Jednak zależnie od podejścia może motywować, ale także budzić poczu...

Czytaj całość

Opowiedz historię swoich klientów i sprzedawaj więcej

Storytelling – pojęcie pojawiające się coraz częściej w poradnikach prowadzenia biznesu. Choć z pozoru wydaje się być skomplikowane i przeznaczone dla...

Czytaj całość