Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Który rejestr dłużników wybrać?

Prawdziwym problemem dla wielu firm są nieuczciwi, lub nierzetelni kontrahenci. Realizując zlecenie, czy też podpisując umowę z nowych klientem, warto przeanalizować jego wiarygodność płatniczą. Unikniemy w ten sposób problemów, straty czasu i ewentualnych dodatkowych kosztów.

Przedsiębiorcy pozyskujący klientów są narażeni na nieuczciwych kontrahentów. Niestety nie da się usunąć wszystkich problemów, które mogą się pojawić wraz z niezapłaconymi na czas fakturami.

Można spróbować zminimalizować potencjalne ryzyko poprzez wcześniejsze sprawdzenie nowo pozyskanego kontrahenta.

Przy weryfikacji klientów bardzo pomocne są biura informacji gospodarczej, oraz giełdy wierzytelności. Wspomniane podmioty nie tylko posiadają własne rejestry nierzetelnych płatników, ale również je udostępniają.

Biuro informacji gospodarczej (BIG) jest instytucją gromadzącą, przechowującą i udostępniającą dane o nierzetelnych dłużnikach. Dla nierzetelnego dłużnika wpisanie do bazy BIG jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, czy inne finansowanie - może nie otrzymać kredytu.

Pozytywne informacje gospodarcze z kolei mogą być przydatne np. gdy negocjujemy warunki umowy z bankiem.

W Polsce działa 5 biur informacji gospodarczej, w których można zweryfikować naszego nowego partnera biznesowego. Opierając się na przepisach ustawy o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych poniższe firmy prowadzą własne rejestry dłużników:

Decydując się na podpisanie umowy z którymś z powyższych podmiotów warto sprawdzić obszerność bazy jaką dysponują. Jest to bardzo istotne w przypadku dopisywania swoich dłużników, co uchroni inne firmy przed współpracą.

Dodatkowym atutem danego biura informacji gospodarczej jest pomoc w windykowaniu nierzetelnych płatników.

Dlaczego mamy wybierać jedno rozwiązanie, jak można wszystkie, bez płacenia żadnego abonamentu?

Oszczędności w skali roku wyniosą kilka tysięcy złotych. Rozwiązaniem jest aktywne korzystanie z platformy inviPay. Weryfikacja potencjalnego, lub obecnego klienta trwa 30 sekund. Oprócz powyższych 5 biur informacji gospodarczej sprawdzimy ponad 20 giełd wierzytelności. Dodatkowo, jeżeli ktoś wpisze naszego kontrahenta na taką giełdę, to zostaniemy o tym fakcie poinformowani.

A Ty z jakich rozwiązań korzystasz, weryfikując swoim kontrahentów? Zadzwoń i podziel się swoimi refleksjami na ten temat +48 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość