Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Jest szansa na ograniczenie zatorów płatniczych

19.09.2018 r. został opublikowany projekt ustawy, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa z pewnością ucieszy przedsiębiorców z branży MŚP. Celem jest zdyscyplinowanie dłużników do regulowania płatności w terminie, oraz skrócenie terminów zapłaty. Projekt jest konsultowany, a według założeń w listopadzie ma trafić do Sejmu.

Odetchną z ulgą mali przedsiębiorcy, których “wyniszczają” 90-120 dniowe terminy płatności. Po wejściu ustawy w życie termin zapłaty za fakturę nie będzie mógł być dłuższy niż 60 dni.

Wskazany termin liczony będzie od momentu odebrania faktury przez dłużnika, co jest obecnie standardem m. in. w branży transportowej.

Również wzrośnie kwota rekompensaty, za odzyskiwanie należności. Obecnie, jeżeli dłużnik spóźnia się z płatnością, wierzyciel może wystawić mu notę w wysokości 40 EUR. Po wejściu ustawy w życie wierzyciel będzie mógł otrzymać rekompensatę od dłużnika w wysokości 40 EUR + 1%.

ulga za złe długi

Najkorzystniejszą zmianę, jaką przewiduje ustawa jest ulga za złe długi. Dłużnik, który w ciągu 120 dni od terminu zapłaty nie ureguluje należności, będzie zobowiązany do zwiększenia dochodu o wartość niezapłaconej faktury.

Wierzyciel z kolei po tym terminie odliczy od dochodu nieuregulowaną kwotę. Warunkiem jest aby dłużnik, lub wierzyciel nie był w trakcie restrukturyzacji, postępowania upadłościowego, lub likwidacji swojej firmy. Również nie może upłynąć dwa lata od końca roku w którym wystawiono fakturę.

W ustawie zaproponowano zmianę procedury nakazowej:

  • Sąd ma z urzędu doliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  • Sąd ma wydawać nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury.

Skrócono również terminy:

  • jeżeli wartość zadłużenia nie przekracza 75 000 zł wierzyciel powinien uwiarygodnić wykonanie świadczenia, a Sąd wyda nakaz, lub wyznaczy rozprawę w terminie 14 dni od wpłynięcia pozwu.
  • jeżeli wartość zadłużenia przekracza 75 000 złotych wierzyciel musi udowodnić wykonanie świadczenia, a Sąd wyda nakaz, lub wyznaczy rozprawę w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia pozwu.

A Ty jakie masz spostrzeżenia na temat przewidywanych zmian? Podziel się z nami swoja opinią i zadzwoń +48 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość