Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może prowadzić do braku środków na bieżącą działalność i do utraty płynności finansowej. Czy w takiej sytuacji każda faktura z odroczoną płatnością nadal będzie stratą dla firmy?

Wszystkie wpisy

Jest szansa na ograniczenie zatorów płatniczych

19.09.2018 r. został opublikowany projekt ustawy, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa z pewnością ucieszy przedsiębiorców z branży MŚP. Celem jest zdyscyplinowanie dłużników do regulowania płatności w terminie, oraz skrócenie terminów zapłaty. Projekt jest konsultowany, a według założeń w listopadzie ma trafić do Sejmu.

Odetchną z ulgą mali przedsiębiorcy, których “wyniszczają” 90-120 dniowe terminy płatności. Po wejściu ustawy w życie termin zapłaty za fakturę nie będzie mógł być dłuższy niż 60 dni.

Wskazany termin liczony będzie od momentu odebrania faktury przez dłużnika, co jest obecnie standardem m. in. w branży transportowej.

Również wzrośnie kwota rekompensaty, za odzyskiwanie należności. Obecnie, jeżeli dłużnik spóźnia się z płatnością, wierzyciel może wystawić mu notę w wysokości 40 EUR. Po wejściu ustawy w życie wierzyciel będzie mógł otrzymać rekompensatę od dłużnika w wysokości 40 EUR + 1%.

ulga za złe długi

Najkorzystniejszą zmianę, jaką przewiduje ustawa jest ulga za złe długi. Dłużnik, który w ciągu 120 dni od terminu zapłaty nie ureguluje należności, będzie zobowiązany do zwiększenia dochodu o wartość niezapłaconej faktury.

Wierzyciel z kolei po tym terminie odliczy od dochodu nieuregulowaną kwotę. Warunkiem jest aby dłużnik, lub wierzyciel nie był w trakcie restrukturyzacji, postępowania upadłościowego, lub likwidacji swojej firmy. Również nie może upłynąć dwa lata od końca roku w którym wystawiono fakturę.

W ustawie zaproponowano zmianę procedury nakazowej:

  • Sąd ma z urzędu doliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  • Sąd ma wydawać nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury.

Skrócono również terminy:

  • jeżeli wartość zadłużenia nie przekracza 75 000 zł wierzyciel powinien uwiarygodnić wykonanie świadczenia, a Sąd wyda nakaz, lub wyznaczy rozprawę w terminie 14 dni od wpłynięcia pozwu.
  • jeżeli wartość zadłużenia przekracza 75 000 złotych wierzyciel musi udowodnić wykonanie świadczenia, a Sąd wyda nakaz, lub wyznaczy rozprawę w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia pozwu.

A Ty jakie masz spostrzeżenia na temat przewidywanych zmian? Podziel się z nami swoja opinią i zadzwoń +48 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może pro...

Czytaj całość

Jakie są korzyści z włączenia mikro-faktoringu do działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy może być trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności i fakturowanie klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że płatność fa...

Czytaj całość

Zwalniająca dynamika rozwoju, a rosnące ryzyko niewypłacalności

Z rynku docierają niepokojące wieści na temat rosnącej liczby niewypłacalnych firm w trzecim kwartale 2018 roku. Niestety nie wszystkie firmy korzysta...

Czytaj całość

Który rejestr dłużników wybrać?

Prawdziwym problemem dla wielu firm są nieuczciwi, lub nierzetelni kontrahenci. Realizując zlecenie, czy też podpisując umowę z nowych klientem, warto...

Czytaj całość