Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może prowadzić do braku środków na bieżącą działalność i do utraty płynności finansowej. Czy w takiej sytuacji każda faktura z odroczoną płatnością nadal będzie stratą dla firmy?

Wszystkie wpisy

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

 

Terminowa zapłata za fakturę zależy w dużej mierze od wiarygodności Twojego partnera biznesowego. Jak pokazują badania, prawie połowa przedsiębiorstw nie sprawdza kondycji finansowej kontrahentów.

Niezapłacone faktury, problemy finansowe i kiepska reputacja wśród klientów - to tylko kilka niedogodności, na jakie może narazić Twoją firmę nierzetelny kontrahent. Jeśli to jeden z głównych dostawców, brak zapłaty może być dla Ciebie szczególnie dotkliwy. Warto takie ryzyko ograniczyć, sprawdzając na bieżąco kondycję finansową partnera biznesowego.

 

Jak wynika z badań Krajowego Rejestru Długów, tylko 50% przedsiębiorców podejmuje jakiekolwiek kroki, by ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnym podmiotem. Co zaskakujące, większą ostrożnością przedsiębiorcy cechują się przy wyborze dostawców „usług prywatnych”. 92% ankietowanych weryfikuje dewelopera przed kupnem mieszkania, a 76% robiąc zakupy w Internecie, ma zwyczaj sprawdzania sprzedawcy. Przy okazji kontaktów służbowych, taka praktyka jest zdecydowanie rzadsza. Przedsiębiorcy przekonują, że nie mają czasu weryfikować wszystkich kontrahentów.

 

Poproś o rekomendacje

Tymczasem sprawdzenie wiarygodności nie musi wiązać się od razu z przeglądaniem dedykowanych do tego celu baz danych. Najprostszym sposobem jest poproszenie nowego kontrahenta o rekomendacje. Jeśli działasz na niewielkim rynku, możesz zapytać o opinię dotychczasowych kooperantów. Często jest tak, że będą oni wiedzieć sporo o kondycji firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę. Zaletą takiego rozwiązania jest bez wątpienia również to, że możesz uzyskać sporo dodatkowych informacji o potencjalnym partnerze biznesowym, także tych nie związanych bezpośrednio z jego kondycją finansową. Jeśli nowy dostawca jest niesolidny, na pewno dowiesz się o tym od innych.

 

Jeśli branża, którą obsługujesz jest duża, zdobycie bezpośrednich opinii o kontrahencie może być utrudnione. Zawsze jednak proś o referencje i w miarę możliwości potwierdzaj je. Szukaj też informacji w Internecie. Coraz częściej można znaleźć tam wartościowe opinie, również w segmencie współpracy B2B.

 

Sprawdź w urzędowych rejestrach

Urzędowe rejestry są kolejnym źródłem, do którego powinieneś regularnie sięgać.

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą być wpisane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl). Oprócz podstawowych danych osobowych kontrahenta znajdziesz w niej również datę rozpoczęcia działalności, informację czy nie jest prowadzona upadłość lub nie został orzeczony wobec konkretnej osoby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Atutem CEiDG jest aktualność rejestru. Zgodnie z prawem dane o zakazie działalności zgłaszane są niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu orzeczenia sąd upadłościowy lub Krajowy Rejestr Karny.

 

Większe podmioty, działające np. w formie spółek trzeba zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w CEiDG, w KRS znajdziesz dane dotyczące siedziby spółki, numery NIP i REGON. Co istotne, w rejestrze zawarta jest również informacja, kto reprezentuje spółkę. Innymi słowy, kto może zaciągać zobowiązania i podpisywać umowy. To niezwykle ważne przy współpracy biznesowej. Sprawdzaj czy osoby podpisujące się na dokumentach są wyznaczone do reprezentacji w rejestrze. Jeśli nie, proś o pełnomocnictwo. Pamiętaj też, że w przypadku KRS, niektóre zmiany danych są aktualizowane ze sporym opóźnieniem. Wtedy zawsze warto prosić o dokument spółki stwierdzający zmiany, których nie widać jeszcze w rejestrze. Pamiętaj, że właściwie podpisana umowa to podstawa usługi, za którą będziesz wystawiał fakturę.

 

Zdarza się, że niektóre firmy, na wzór banków, proszą nowych kontrahentów o dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku, a także potwierdzenia zapłaty świadczeń ZUS. Możesz samodzielnie wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o informację, czy kontrahent nie ma zaległości podatkowych. Musi to być jednak przeprowadzone za zgodą sprawdzanego przedsiębiorcy. Trochę trudniej jest w przypadku ZUS. W tej sytuacji to Twój kontrahent sam musi poprosić o taki dokument.

 

Giełdy wierzytelności i rejestry dłużników to ostateczność

Wiarygodność płatniczą kontrahenta warto też sprawdzać w biurach informacji gospodarczej. Możesz skorzystać z następujących baz:

 

  • Biuro Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor SA,
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIT

 

Są to organizacje działające niezależnie od siebie. Jedno biuro nie musi wcale wiedzieć o zobowiązaniach tej samej firmy w innym biurze. Zbierają one dane o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm wobec np. gazowni, telewizji kablowych, operatorów sieci telefonicznych, o dłużnikach alimentacyjnych itd..

 

A jeśli korzystasz z usług inviPay, możesz na bieżąco sprawdzać wiarygodność kontrahentów używając naszych baz scoringowych i dbając regularnie o bezpieczeństwo swoich transakcji.

 

Pamiętaj, że kontrolowanie wiarygodności finansowej jest ważne w całym okresie współpracy z partnerem. Nawet najlepiej rokujący dostawca może popaść w kłopoty finansowe już w trakcie realizacji zlecenia. Im wcześniej je zdiagnozujesz, tym mniejsze ryzyko fiasku na tej relacji.

 

A jak Ty sprawdzasz wiarygodność swoich kontrahentów i jak dbasz o bezpieczeństwo relacji biznesowych? Podziel się z nami swoim doświadczeniem! Napisz do nas!

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może pro...

Czytaj całość

Jakie są korzyści z włączenia mikro-faktoringu do działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy może być trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności i fakturowanie klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że płatność fa...

Czytaj całość

Zwalniająca dynamika rozwoju, a rosnące ryzyko niewypłacalności

Z rynku docierają niepokojące wieści na temat rosnącej liczby niewypłacalnych firm w trzecim kwartale 2018 roku. Niestety nie wszystkie firmy korzysta...

Czytaj całość

Który rejestr dłużników wybrać?

Prawdziwym problemem dla wielu firm są nieuczciwi, lub nierzetelni kontrahenci. Realizując zlecenie, czy też podpisując umowę z nowych klientem, warto...

Czytaj całość