Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten trend nie jest ani nowy, ani przypadkowy. Również nie jest on związany z wynikami makroekonomicznymi.

Problemy przedsiębiorstw, które nie mogą sobie poradzić z płynnością finansową nie mają charakteru koniunkturalnego, a strukturalny. Trudno w tej sytuacji oczekiwać zmiany tego trendu, szczególnie, że miesięcznie bankructwo ogłasza więcej niż 100 firm.

Wszystkie wpisy

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

 

Terminowa zapłata za fakturę zależy w dużej mierze od wiarygodności Twojego partnera biznesowego. Jak pokazują badania, prawie połowa przedsiębiorstw nie sprawdza kondycji finansowej kontrahentów.

Niezapłacone faktury, problemy finansowe i kiepska reputacja wśród klientów - to tylko kilka niedogodności, na jakie może narazić Twoją firmę nierzetelny kontrahent. Jeśli to jeden z głównych dostawców, brak zapłaty może być dla Ciebie szczególnie dotkliwy. Warto takie ryzyko ograniczyć, sprawdzając na bieżąco kondycję finansową partnera biznesowego.

 

Jak wynika z badań Krajowego Rejestru Długów, tylko 50% przedsiębiorców podejmuje jakiekolwiek kroki, by ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnym podmiotem. Co zaskakujące, większą ostrożnością przedsiębiorcy cechują się przy wyborze dostawców „usług prywatnych”. 92% ankietowanych weryfikuje dewelopera przed kupnem mieszkania, a 76% robiąc zakupy w Internecie, ma zwyczaj sprawdzania sprzedawcy. Przy okazji kontaktów służbowych, taka praktyka jest zdecydowanie rzadsza. Przedsiębiorcy przekonują, że nie mają czasu weryfikować wszystkich kontrahentów.

 

Poproś o rekomendacje

Tymczasem sprawdzenie wiarygodności nie musi wiązać się od razu z przeglądaniem dedykowanych do tego celu baz danych. Najprostszym sposobem jest poproszenie nowego kontrahenta o rekomendacje. Jeśli działasz na niewielkim rynku, możesz zapytać o opinię dotychczasowych kooperantów. Często jest tak, że będą oni wiedzieć sporo o kondycji firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę. Zaletą takiego rozwiązania jest bez wątpienia również to, że możesz uzyskać sporo dodatkowych informacji o potencjalnym partnerze biznesowym, także tych nie związanych bezpośrednio z jego kondycją finansową. Jeśli nowy dostawca jest niesolidny, na pewno dowiesz się o tym od innych.

 

Jeśli branża, którą obsługujesz jest duża, zdobycie bezpośrednich opinii o kontrahencie może być utrudnione. Zawsze jednak proś o referencje i w miarę możliwości potwierdzaj je. Szukaj też informacji w Internecie. Coraz częściej można znaleźć tam wartościowe opinie, również w segmencie współpracy B2B.

 

Sprawdź w urzędowych rejestrach

Urzędowe rejestry są kolejnym źródłem, do którego powinieneś regularnie sięgać.

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą być wpisane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl). Oprócz podstawowych danych osobowych kontrahenta znajdziesz w niej również datę rozpoczęcia działalności, informację czy nie jest prowadzona upadłość lub nie został orzeczony wobec konkretnej osoby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Atutem CEiDG jest aktualność rejestru. Zgodnie z prawem dane o zakazie działalności zgłaszane są niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu orzeczenia sąd upadłościowy lub Krajowy Rejestr Karny.

 

Większe podmioty, działające np. w formie spółek trzeba zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w CEiDG, w KRS znajdziesz dane dotyczące siedziby spółki, numery NIP i REGON. Co istotne, w rejestrze zawarta jest również informacja, kto reprezentuje spółkę. Innymi słowy, kto może zaciągać zobowiązania i podpisywać umowy. To niezwykle ważne przy współpracy biznesowej. Sprawdzaj czy osoby podpisujące się na dokumentach są wyznaczone do reprezentacji w rejestrze. Jeśli nie, proś o pełnomocnictwo. Pamiętaj też, że w przypadku KRS, niektóre zmiany danych są aktualizowane ze sporym opóźnieniem. Wtedy zawsze warto prosić o dokument spółki stwierdzający zmiany, których nie widać jeszcze w rejestrze. Pamiętaj, że właściwie podpisana umowa to podstawa usługi, za którą będziesz wystawiał fakturę.

 

Zdarza się, że niektóre firmy, na wzór banków, proszą nowych kontrahentów o dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku, a także potwierdzenia zapłaty świadczeń ZUS. Możesz samodzielnie wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o informację, czy kontrahent nie ma zaległości podatkowych. Musi to być jednak przeprowadzone za zgodą sprawdzanego przedsiębiorcy. Trochę trudniej jest w przypadku ZUS. W tej sytuacji to Twój kontrahent sam musi poprosić o taki dokument.

 

Giełdy wierzytelności i rejestry dłużników to ostateczność

Wiarygodność płatniczą kontrahenta warto też sprawdzać w biurach informacji gospodarczej. Możesz skorzystać z następujących baz:

 

  • Biuro Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor SA,
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIT

 

Są to organizacje działające niezależnie od siebie. Jedno biuro nie musi wcale wiedzieć o zobowiązaniach tej samej firmy w innym biurze. Zbierają one dane o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm wobec np. gazowni, telewizji kablowych, operatorów sieci telefonicznych, o dłużnikach alimentacyjnych itd..

 

A jeśli korzystasz z usług inviPay, możesz na bieżąco sprawdzać wiarygodność kontrahentów używając naszych baz scoringowych i dbając regularnie o bezpieczeństwo swoich transakcji.

 

Pamiętaj, że kontrolowanie wiarygodności finansowej jest ważne w całym okresie współpracy z partnerem. Nawet najlepiej rokujący dostawca może popaść w kłopoty finansowe już w trakcie realizacji zlecenia. Im wcześniej je zdiagnozujesz, tym mniejsze ryzyko fiasku na tej relacji.

 

A jak Ty sprawdzasz wiarygodność swoich kontrahentów i jak dbasz o bezpieczeństwo relacji biznesowych? Podziel się z nami swoim doświadczeniem! Napisz do nas!

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość

Inwestycja w pracowników - skuteczny sposób na rozwój firmy

Wraz z rozwojem firmy pojawia się potrzeba zatrudnienia pracowników. Nowe osoby w firmie to nowe umiejętności, możliwość lepszego podziału pracy i sza...

Czytaj całość

Jak uniknąć bankructwa?

Ostatnie 18 miesięcy Polskiej gospodarki zasłynęło z rekordowej liczby upadłości firm. Niespełna 650 przedsiębiorstw ogłosiło bankructwo na przełomie ...

Czytaj całość

Dlaczego klienci rezygnują z usług Twojej firmy

W dobie mediów społecznościowych dzielenie się opinią o firmie stało się jeszcze łatwiejsze. Nie ma znaczenia, czy Twoja firma ma stronę internetową i...

Czytaj całość