Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten trend nie jest ani nowy, ani przypadkowy. Również nie jest on związany z wynikami makroekonomicznymi.

Problemy przedsiębiorstw, które nie mogą sobie poradzić z płynnością finansową nie mają charakteru koniunkturalnego, a strukturalny. Trudno w tej sytuacji oczekiwać zmiany tego trendu, szczególnie, że miesięcznie bankructwo ogłasza więcej niż 100 firm.

Wszystkie wpisy

Jak odzyskać zaległą płatność od kontrahenta?

Każdy przedsiębiorca spotkał się z problemem opóźnionych, lub niezapłaconych faktur. Kontrahenci nie tylko nagminnie opóźniają zapłatę za faktury, ale również odmawiają uregulowania należności licząc, że usługodawca zapomni o długu. W tej niezręcznej sytuacji należy podjąć bardziej stanowcze kroki i rozpocząć windykację dłużnika.

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest windykacja. To dochodzenie własności, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Jest to w pełni legalna czynność i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.

Windykacja polubowna

Pierwszym etapem odzyskania należnych środków jest postępowanie polubowne (tzw. windykacja przed-sądowa). Aby zdyscyplinować dłużnika i zachęcić go do uiszczenia należności windykator wysyła wezwania do zapłaty sms'em, e-mailem, lub bezpośrednio dzwoniąc do dłużnika.

Najskuteczniejszą formą polubownej windykacji, jest wysłanie listem poleconym pisemnego wezwania do uregulowania długu. W takim liście warto wspomnieć o konsekwencjach prawnych, które spotkają dłużnika, jeśli nie zapłaci w podanym terminie.

Jeżeli dłużnik nie reaguje na wezwania, można wpisać wierzytelność na giełdy wierzytelności, oraz do biur informacji gospodarczej. Wystawienie oferty na wspomnianych giełdach spowoduje upublicznienie danych dłużnika i może sprawić, że będzie on skłonny uregulować dług.

Windykacja sądowa

Drugim etapem dochodzenia należności jest postępowanie sądowe. Po wyczerpaniu wszystkich przed-sądowych metod odzyskania należności windykator kieruje sprawę do sądu.

Przedsiębiorcy niepotrzebnie obawiają się postępowania sądowego. Są przekonani, że koszty takiego postępowania będą wysokie. Nic bardziej mylnego! To są pieniądze, które się nam należą, a obawy są bezpodstawne, ponieważ kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.

Gdy sąd wyda orzeczenie o nakazie zapłaty należy wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi – lub nakazowi zapłaty – klauzulę wykonalności. Następnie, jeśli dłużnik nie odwoła się od decyzji sądu, wierzyciel powinien udać się do komornika sądowego, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a także wnioski do komornika egzekucję z poszczególnych części majątku dłużnika pomoże nam złożyć windykator prowadzący naszą sprawę.

Prewencja czyli zapobieganie opóźnieniom płatności.

Zanim podejmiesz zlecenie u nowego klienta, warto go sprawdzić w aplikacji inviPay. Po 30 sekundach będziesz miał informację zwrotną, czy Twój potencjalny kontrahent nie widnieje na którejś z 32 giełd wierzytelności.

Aplikacja na bieżąco monitoruje terminowość spłacania faktur. W sytuacjach gdy pojawiają się opóźnienia nasi specjaliści niezwłocznie podejmą działania i poinformują Twojego kontrahenta o braku płatności i zachęcą do uregulowania długu.

A skuteczność w dochodzeniu należności mamy ogromną! Aż 93% faktur rozliczanych za pomocą inviPay.com jest spłacana w terminie płatności.

W ten sposób nie tylko zapewniamy komfort pracy naszym klientom, ale również poprawiamy zwyczaje płatnicze w Polsce.

Masz pytania? Zadzwoń 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość

Inwestycja w pracowników - skuteczny sposób na rozwój firmy

Wraz z rozwojem firmy pojawia się potrzeba zatrudnienia pracowników. Nowe osoby w firmie to nowe umiejętności, możliwość lepszego podziału pracy i sza...

Czytaj całość

Jak uniknąć bankructwa?

Ostatnie 18 miesięcy Polskiej gospodarki zasłynęło z rekordowej liczby upadłości firm. Niespełna 650 przedsiębiorstw ogłosiło bankructwo na przełomie ...

Czytaj całość

Dlaczego klienci rezygnują z usług Twojej firmy

W dobie mediów społecznościowych dzielenie się opinią o firmie stało się jeszcze łatwiejsze. Nie ma znaczenia, czy Twoja firma ma stronę internetową i...

Czytaj całość