Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Jak odzyskać zaległą płatność od kontrahenta?

Każdy przedsiębiorca spotkał się z problemem opóźnionych, lub niezapłaconych faktur. Kontrahenci nie tylko nagminnie opóźniają zapłatę za faktury, ale również odmawiają uregulowania należności licząc, że usługodawca zapomni o długu. W tej niezręcznej sytuacji należy podjąć bardziej stanowcze kroki i rozpocząć windykację dłużnika.

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest windykacja. To dochodzenie własności, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Jest to w pełni legalna czynność i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.

Windykacja polubowna

Pierwszym etapem odzyskania należnych środków jest postępowanie polubowne (tzw. windykacja przed-sądowa). Aby zdyscyplinować dłużnika i zachęcić go do uiszczenia należności windykator wysyła wezwania do zapłaty sms'em, e-mailem, lub bezpośrednio dzwoniąc do dłużnika.

Najskuteczniejszą formą polubownej windykacji, jest wysłanie listem poleconym pisemnego wezwania do uregulowania długu. W takim liście warto wspomnieć o konsekwencjach prawnych, które spotkają dłużnika, jeśli nie zapłaci w podanym terminie.

Jeżeli dłużnik nie reaguje na wezwania, można wpisać wierzytelność na giełdy wierzytelności, oraz do biur informacji gospodarczej. Wystawienie oferty na wspomnianych giełdach spowoduje upublicznienie danych dłużnika i może sprawić, że będzie on skłonny uregulować dług.

Windykacja sądowa

Drugim etapem dochodzenia należności jest postępowanie sądowe. Po wyczerpaniu wszystkich przed-sądowych metod odzyskania należności windykator kieruje sprawę do sądu.

Przedsiębiorcy niepotrzebnie obawiają się postępowania sądowego. Są przekonani, że koszty takiego postępowania będą wysokie. Nic bardziej mylnego! To są pieniądze, które się nam należą, a obawy są bezpodstawne, ponieważ kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.

Gdy sąd wyda orzeczenie o nakazie zapłaty należy wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi – lub nakazowi zapłaty – klauzulę wykonalności. Następnie, jeśli dłużnik nie odwoła się od decyzji sądu, wierzyciel powinien udać się do komornika sądowego, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a także wnioski do komornika egzekucję z poszczególnych części majątku dłużnika pomoże nam złożyć windykator prowadzący naszą sprawę.

Prewencja czyli zapobieganie opóźnieniom płatności.

Zanim podejmiesz zlecenie u nowego klienta, warto go sprawdzić w aplikacji inviPay. Po 30 sekundach będziesz miał informację zwrotną, czy Twój potencjalny kontrahent nie widnieje na którejś z 32 giełd wierzytelności.

Aplikacja na bieżąco monitoruje terminowość spłacania faktur. W sytuacjach gdy pojawiają się opóźnienia nasi specjaliści niezwłocznie podejmą działania i poinformują Twojego kontrahenta o braku płatności i zachęcą do uregulowania długu.

A skuteczność w dochodzeniu należności mamy ogromną! Aż 93% faktur rozliczanych za pomocą inviPay.com jest spłacana w terminie płatności.

W ten sposób nie tylko zapewniamy komfort pracy naszym klientom, ale również poprawiamy zwyczaje płatnicze w Polsce.

Masz pytania? Zadzwoń 22 295 11 58

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość