Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może prowadzić do braku środków na bieżącą działalność i do utraty płynności finansowej. Czy w takiej sytuacji każda faktura z odroczoną płatnością nadal będzie stratą dla firmy?

Wszystkie wpisy

Jak kontrolować płynność w firmie? Poznaj 3 wskaźniki, które warto śledzić.

 

Stałe kontrolowanie ilości środków w firmowej kasie pozwoli Ci na czas reagować w przypadku braku płynności. Jednak o wypłacalności firmy decyduje nie tylko wolna gotówka widziana w danej chwili na firmowym koncie. Jako właściciel biznesu powinieneś zwracać uwagę na kilka podstawowych wskaźników.

 

Niski poziom płynności finansowej to ryzyko nieterminowych płatności, a czasem pierwszy krok do utraty wiarygodności firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć wystarczające środki finansowe, by spłacać zobowiązania w terminie. O tym w jakiej kondycji jest Twoja firma, decyduje kilka podstawowych wskaźników. To oprócz wolnych środków, również zdolność zamiany poszczególnych składników majątku w pieniądz i możliwość pokrycia nimi zobowiązań. Innymi słowy, czy firma posiada majątek, który w ostateczności można bardzo szybko sprzedać, a pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań.

 

Przy zachowaniu płynności finansowej wpływy pokrywają wydatki przedsiębiorstwa. Wpływy to najczęściej należności otrzymane od kontrahentów na podstawie faktur.

 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej, podmiot gospodarczy może skorzystać z dodatkowego źródła w postaci krótkoterminowych kredytów, pożyczek lub optymalizować płynność elastycznie za pomocą usług faktoringowych.

 

Jak sprawdzić, czy Twoja firma jest w dobrej kondycji i czy będzie w stanie płacić za zobowiązania? Służą do tego podstawowe wskaźniki. Nawet jeśli nie jesteś księgowym to po zapoznaniu się z nimi, łatwiej będzie Ci ocenić i poznać kondycję finansową Twojej firmy.

 

Płynność możesz rozpatrywać w trzech odmianach:

 

  • płynność bieżąca (current ratio),

 

  • płynność szybka (quick ratio),

 

  • płynność natychmiastowa

 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest podstawowym wskaźnikiem pokazującym kondycję firmy. To zdolność Twojej firmy do regulowania bieżących czyli krótkoterminowych zobowiązań, które mogą być pokryte z zapasów czy należności krótkoterminowych. Pamiętaj, że wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale:

 

1,2 - 2,0

 

Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli suma Twoich krótkoterminowych zobowiązań wynosi np. 10 000 zł, to powinieneś mieć dostęp do 12 000 - 20 000 zł na ich pokrycie. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych i tym samym lepsza płynność. Pamiętaj, że wartość wskaźnika bieżącej płynności poniżej 1,00 świadczy o ryzyku niezapłacenia w terminie wszystkich zobowiązań. Firma ma bowiem zbyt niską wartość majątku obrotowego.

 

Wskaźnik szybki płynności określa możliwość pokrycia zobowiązań bez brania pod uwagę np. zapasów towaru, czy produkcji w toku ponieważ ich upłynnienie może być znacznie utrudnione. W tym przypadku wartość wskaźnika powinna wynosić

 

1,0 – 1,2

 

Wskaźnik szybki płynności możesz policzyć biorąc wartość aktywów obrotowych, odejmując od nich wartość zapasów i dzieląc otrzymany wynik przez wartość zobowiązań bieżących.

Wynik poniżej 1 świadczy o tym, że przedsiębiorstwo traci zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Utrzymywanie zbyt wysokiego wskaźnika też nie jest pożądane - wtedy firma gromadzi pieniądze zamiast je inwestować.

 

Wskaźnik płynności natychmiastowej – zwany jest także wskaźnikiem płynności gotówkowej. Ten wskaźnik określi Twoją zdolność do regulowania bieżących zobowiązań z posiadanych pieniędzy. Innymi słowy - w jakim stopniu Twoja firma jest w stanie natychmiast pokryć zobowiązania krótkoterminowe. W tym przypadku chwilowy brak pieniędzy na koncie nie oznacza, że firma straciła płynność finansową. Wystarczy, że ściąganie należności od kontrahentów przebiega sprawnie, a wtedy dopływ gotówki jest regularnie zapewniony.

Wartość wskaźnika powinna wynosić

0,1 – 0,2

 

- otrzymasz go dzieląc wartość środków pieniężnych przez wartość zobowiązań bieżących.

 

Pamiętaj, że zyskowność nie gwarantuje właściwej płynności finansowej. Zdarza się, że firma, która zarabia nie jest w stanie terminowo ściągać swoich należności, a wtedy łatwo o problem z regulowaniem zobowiązań. Jest wiele narzędzi finansowych poprawiających płynność. Jednym z typów narzędzi są produkty mikrofaktoringowe, dzięki którym szybko, w dowolnym miejscu i czasie, możesz zamienić faktury na gotówkę lub zapłacić fakturę kosztową dopiero co wystawioną fakturą sprzedaży, nawet jeśli nie została jeszcze uregulowana przez kontrahenta. Poznaj wszystkie narzędzia inviPay i sprawdź, z którego możesz skorzystać.

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Przedsiębiorco czy tracisz na fakturze z odroczonym terminem płatności?

Przedsiębiorca wystawiając faktury z odroczoną płatnością udziela swojemu klientowi swojego rodzaju kredytu. W ten sposób zamraża kapitał, co może pro...

Czytaj całość

Jakie są korzyści z włączenia mikro-faktoringu do działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy może być trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności i fakturowanie klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że płatność fa...

Czytaj całość

Zwalniająca dynamika rozwoju, a rosnące ryzyko niewypłacalności

Z rynku docierają niepokojące wieści na temat rosnącej liczby niewypłacalnych firm w trzecim kwartale 2018 roku. Niestety nie wszystkie firmy korzysta...

Czytaj całość

Który rejestr dłużników wybrać?

Prawdziwym problemem dla wielu firm są nieuczciwi, lub nierzetelni kontrahenci. Realizując zlecenie, czy też podpisując umowę z nowych klientem, warto...

Czytaj całość