5 błędów w zatrudnianiu pracowników w małych przedsiębiorstwach

Kiedy w przedsiębiorstwie przychodzi czas na zatrudnienie nowego pracownika pojawia się poczucie ulgi – nowa osoba odciąży od dotychczasowych zadań i być może pozwoli na rozwój firmy. Gdy jednak okazuje się, że przedsiębiorca zamiast mniej pracy ma jej tyle samo lub wręcz jeszcze więcej pojawia się pytania – gdzie pojawił się błąd?

Wszystkie wpisy

Jak kontrolować płynność w firmie? Poznaj 3 wskaźniki, które warto śledzić.

 

Stałe kontrolowanie ilości środków w firmowej kasie pozwoli Ci na czas reagować w przypadku braku płynności. Jednak o wypłacalności firmy decyduje nie tylko wolna gotówka widziana w danej chwili na firmowym koncie. Jako właściciel biznesu powinieneś zwracać uwagę na kilka podstawowych wskaźników.

 

Niski poziom płynności finansowej to ryzyko nieterminowych płatności, a czasem pierwszy krok do utraty wiarygodności firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć wystarczające środki finansowe, by spłacać zobowiązania w terminie. O tym w jakiej kondycji jest Twoja firma, decyduje kilka podstawowych wskaźników. To oprócz wolnych środków, również zdolność zamiany poszczególnych składników majątku w pieniądz i możliwość pokrycia nimi zobowiązań. Innymi słowy, czy firma posiada majątek, który w ostateczności można bardzo szybko sprzedać, a pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań.

 

Przy zachowaniu płynności finansowej wpływy pokrywają wydatki przedsiębiorstwa. Wpływy to najczęściej należności otrzymane od kontrahentów na podstawie faktur.

 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej, podmiot gospodarczy może skorzystać z dodatkowego źródła w postaci krótkoterminowych kredytów, pożyczek lub optymalizować płynność elastycznie za pomocą usług faktoringowych.

 

Jak sprawdzić, czy Twoja firma jest w dobrej kondycji i czy będzie w stanie płacić za zobowiązania? Służą do tego podstawowe wskaźniki. Nawet jeśli nie jesteś księgowym to po zapoznaniu się z nimi, łatwiej będzie Ci ocenić i poznać kondycję finansową Twojej firmy.

 

Płynność możesz rozpatrywać w trzech odmianach:

 

  • płynność bieżąca (current ratio),

 

  • płynność szybka (quick ratio),

 

  • płynność natychmiastowa

 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest podstawowym wskaźnikiem pokazującym kondycję firmy. To zdolność Twojej firmy do regulowania bieżących czyli krótkoterminowych zobowiązań, które mogą być pokryte z zapasów czy należności krótkoterminowych. Pamiętaj, że wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale:

 

1,2 - 2,0

 

Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli suma Twoich krótkoterminowych zobowiązań wynosi np. 10 000 zł, to powinieneś mieć dostęp do 12 000 - 20 000 zł na ich pokrycie. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych i tym samym lepsza płynność. Pamiętaj, że wartość wskaźnika bieżącej płynności poniżej 1,00 świadczy o ryzyku niezapłacenia w terminie wszystkich zobowiązań. Firma ma bowiem zbyt niską wartość majątku obrotowego.

 

Wskaźnik szybki płynności określa możliwość pokrycia zobowiązań bez brania pod uwagę np. zapasów towaru, czy produkcji w toku ponieważ ich upłynnienie może być znacznie utrudnione. W tym przypadku wartość wskaźnika powinna wynosić

 

1,0 – 1,2

 

Wskaźnik szybki płynności możesz policzyć biorąc wartość aktywów obrotowych, odejmując od nich wartość zapasów i dzieląc otrzymany wynik przez wartość zobowiązań bieżących.

Wynik poniżej 1 świadczy o tym, że przedsiębiorstwo traci zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Utrzymywanie zbyt wysokiego wskaźnika też nie jest pożądane - wtedy firma gromadzi pieniądze zamiast je inwestować.

 

Wskaźnik płynności natychmiastowej – zwany jest także wskaźnikiem płynności gotówkowej. Ten wskaźnik określi Twoją zdolność do regulowania bieżących zobowiązań z posiadanych pieniędzy. Innymi słowy - w jakim stopniu Twoja firma jest w stanie natychmiast pokryć zobowiązania krótkoterminowe. W tym przypadku chwilowy brak pieniędzy na koncie nie oznacza, że firma straciła płynność finansową. Wystarczy, że ściąganie należności od kontrahentów przebiega sprawnie, a wtedy dopływ gotówki jest regularnie zapewniony.

Wartość wskaźnika powinna wynosić

0,1 – 0,2

 

- otrzymasz go dzieląc wartość środków pieniężnych przez wartość zobowiązań bieżących.

 

Pamiętaj, że zyskowność nie gwarantuje właściwej płynności finansowej. Zdarza się, że firma, która zarabia nie jest w stanie terminowo ściągać swoich należności, a wtedy łatwo o problem z regulowaniem zobowiązań. Jest wiele narzędzi finansowych poprawiających płynność. Jednym z typów narzędzi są produkty mikrofaktoringowe, dzięki którym szybko, w dowolnym miejscu i czasie, możesz zamienić faktury na gotówkę lub zapłacić fakturę kosztową dopiero co wystawioną fakturą sprzedaży, nawet jeśli nie została jeszcze uregulowana przez kontrahenta. Poznaj wszystkie narzędzia inviPay i sprawdź, z którego możesz skorzystać.

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

5 błędów w zatrudnianiu pracowników w małych przedsiębiorstwach

Kiedy w przedsiębiorstwie przychodzi czas na zatrudnienie nowego pracownika pojawia się poczucie ulgi – nowa osoba odciąży od dotychczasowych zadań i ...

Czytaj całość

Stres to nieodłączny element prowadzenia działalności.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. Z czasem jednak okazuje się, że wiąże się to z nieodłącznym stresem – poz...

Czytaj całość

Co zrobić gdy Twoja firma tonie, bo Twoi kontrahenci Ci nie płacą?

Niestety, powszechnym problemem przedsiębiorców w Polsce jest to, że nie dysponują oni gotówką, w sytuacjach kiedy jej potrzebują. Najczęstszym powode...

Czytaj całość

Wzrost rynku usług transportowych, a wydłużanie okresu regulowania należności

Sektor transportu drogowego w Polsce ma największy potencjał rozwoju w całej Unii Europejskiej. Mimo ogromnej skali działalności, przy dynamicznie roz...

Czytaj całość