Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Wszystko co musisz wiedzieć o Split Payment!

„Split Payment” czyli „podzielona płatność” jest przedmiotem nowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa finalnie wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 roku. Choć początkowo planowano, aby weszła już 1 stycznia 2018 roku, jednak ustawodawca uznał, że przedsiębiorcy potrzebują więcej czasu, aby przygotować się do nowego rozwiązania.

Na czym polega Split Payment?

Split Payment to mechanizm podzielonej płatności. Nabywca będzie przelewał pieniądze na dwa rachunki. Kwotę netto na zwykłe konto firmy Sprzedawcy, a równowartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT. Pieniądze gromadzone na tym drugim koncie będą należały do Sprzedawcy, jednak będzie miał on do nich ograniczony dostęp.

Taki dodatkowy rachunek dostanie każdy podatnik VAT, niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał skorzystać ze Split Payment. Ta opcja rozliczania podatku będzie, póki co, dobrowolna. Nabywca będzie miał wybór, czy chce przesłać pełną kwotę do Sprzedawcy czy w postaci dwóch przelewów.

Ważną informacją jest to, że zarówno otwarcie jak i prowadzenie rachunku VAT nie spowoduje dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Oczywiście banki będą mogły pobierać opłaty za dokonywanie przelewów podzielnej płatności, nie będą mogły być one jednak wyższe niż za tradycyjne przelewy bankowe na podstawowym koncie przedsiębiorcy. To znaczy, że jeżeli opłata za przelew wynosi 3 zł to realizując płatność dwoma przelewami, będzie to koszt maksymalnie 6 zł.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze zgromadzone na koncie VAT?

  • Zapłata podatku VAT urzędowi skarbowemu,
  • Zapłata kontrahentom kwoty będącej równowartością VAT wynikającej z otrzymanych faktur.

O zwrot podatku VAT na rachunek VAT będzie mogła wnioskować każda firma, bez względu na to, czy faktury, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.

Urząd skarbowy może też przelać środki z konta VAT na zwykły rachunek bankowy, ale podatnik musi o to wystąpić, a naczelnik urzędu skarbowego może lub nie, wyrazić zgodę. Pieniądze na zwykły rachunek przedsiębiorcy trafią w terminie do 60 dni. Na rachunek VAT – 30 dni.

Jakie mają być korzyścikorzystania ze Split Payment?

Dla Sprzedawców:

- Możliwość szybkiego zwrotu nadwyżki podatku VAT. Przedsiębiorca, który wystąpi o zwrot i będzie korzystał z nowego dedykowanego konta VAT-owskiego, odstanie przelew w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT.

- Ważną zmianą jest również to, że od momentu wejścia w życie ustawy, podatnik będący w sporze z fiskusem, nadal będzie mógł wystąpić o zwrot podatku oraz go otrzymać. Ustawodawca uzasadnia, że kontrole czasami trwają stosunkowo długo, dlatego wprowadzono tego typu udogodnienie dla przedsiębiorców.

- Sprzedawca będzie mógł zmniejszyć wysokość VAT należnego do zapłacenia urzędowi skarbowemu, w sytuacji gdy płatność będzie wykonywana ze specjalnego rachunku VAT-owskiego oraz zostanie uregulowana przed terminem. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana na podstawie specjalnego wzoru.

Dla Nabywców:

- Nabywca, który wybierze podzieloną płatność nie będzie narażony na sankcje VAT wynikające z popełnienia błędów w rozliczeniach. Zostały one nałożone 1 stycznia 2017 roku. Dotąd sankcje VAT-owskie obejmowały wyłącznie osoby, które oszukiwały na tym podatku.

- Oprócz tego Nabywca, który będzie korzystał ze Split Payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze Sprzedawcą za niezapłacony podatek. Solidarna odpowiedzialność dotyczy towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

- Poza tym Nabywca nie będzie zobowiązany do płacenia podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, jeżeli wykazany przez niego naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie Split Payment.

Warto zauważyć, że według zapowiedzi, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie ze Split Payment, mogą liczyć na dużo rzadsze kontrole skarbowe.

Jaki to będzie miało wpływ na prowadzenie biznesu?

Przyjęte przez rząd rozwiązanie będzie dotyczyło tylko transakcji B2B (Biznes to Biznes) czyli pomiędzy dwoma firmami. Oznacza to, że w relacjach pomiędzy firmami a osobami fizycznymi nic się nie zmieni.

Zobaczymy czy założenia które są wprowadzone na pewno w znacznym stopniu zmieniają sposób rozliczania VAT. To czy okażą się one korzystane czy nie dla przedsiębiorców pokaże dopiero praktyka. Na pewno na początku, będzie to poważne wyzwanie, szczególnie dla mniejszych firm.

Najważniejsze jest to, że korzystanie ze Split Payment jest w pełni dobrowolne. Intencje ustawodawcy są jasne – wyższa ściągalność podatku VAT oraz ograniczenie oszustw dotyczących tego podatku. Na plus należy zaznaczyć dosyć liberalne podejście ustawodawcy, polegające na zachęcania za dołączenie do korzystania ze Split Payment, zamiast karania za brak udziału w tej metodzie rozliczania się za VAT.

Początkowo nowa zmiana w prawie podatkowym ma przynieść straty dla budżetu. Główną przyczyną tego stanu ma być przyspieszenie zwrotu podatku VAT do terminu 25 dni. Ministerstwo Finansów oszacowało, że będzie to oznaczało ubytek dochodów w wysokości 2 mld 81 mln zł w skali roku.

Jednak już w drugim roku, korzyści mają przewyższyć straty w znacznym stopniu. MF zakłada, że w 2019 roku, że wpływy z VAT dzięki Split Payment zwiększą się o 7,5 mld zł, natomiast koszt skrócenia terminu zwrotu będzie kosztował budżet 4 mld zł. Oznacza to finalnie około 3,5 mld więcej w kasie państwa.

Obawy dotyczące Split Payment

Wielu ekspertów uważa, że mechanizm Split Payment i towarzyszące mu zmiany mogą oznaczać drenaż kieszeni przedsiębiorców, a de facto – jest to udzielanie państwu bezpłatnego kredytu. Pokazują to przypadki krajów, w których już funkcjonuje ten mechanizm.

Przedsiębiorcy dopóki nie otrzymują zwrotu nadwyżki zapłaconego podatku VAT, zwyczajnie pożyczają wtedy państwu pewną sumę pieniędzy. Może to oznaczać problemy finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Większe firmy nie muszą się obawiać, że upadną ze względu na obecne zmiany. Jednak przykłady innych państw, gdzie zastosowano Split Payment wskazują jasno, że ograniczenie ilości pieniędzy, którymi może obracać firma na bieżąco może prowadzić do problemów z płynnością finansową.

Oprócz tego, to Nabywca decyduje jaką formę zapłaty wybierze. Oznacza to, że dużo trudniej będzie oszacować budżet firmy i to jakimi środkami dysponuje.

Faktoring będzie jeszcze ważniejszy

Tutaj pojawia się ważna rola faktoringu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od 1 kwietnia 2018 roku, dużo mniejszych firm zacznie mieć problemy z płynnością finansową. Na szczęście tutaj z pomocą przybywa faktoring, jako dobry sposób na pozbycie się problemów z płynnością finansową.

Korzystając z tego typu usług można znacznie przyspieszyć spłatę faktur i otrzymać pieniądze, praktycznie od razu.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach faktoringu zadzwoń 22 295 11 58

 

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość