Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Faktoring nie obciąża zdolności kredytowej

"Ziemia nieznana" - tak wciąż postrzegane są usługi z zakresu faktoringu przez wiele firm, choć w rzeczywistości są często szansą na ich rozwój. Lekki niepokój, który się w związku z tym pojawia, wynika najczęściej z nieznajomości zagadnienia.

Usługa ta we współczesnym ujęciu pojawiła się na całym świecie w latach 50-tych XX wieku. W Polsce, ze względu na panujący do ’89 roku ustrój oparty o marksizm i socjalizm naukowy, faktoring pojawił się niemal 50 lat później, czyli pod koniec lat ’90. Dosyć szybko stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych i popularnych źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw.

Czym jest faktoring?

Firma dostarczająca usługę faktoringu, odkupuje za pewną prowizję faktury od innych firm. Następuje tzw. cesja wierzytelności, na mocy której faktor nabywa prawa do faktury. Odbiorca faktury od tego momentu ma obowiązek dokonać wpłaty do faktora. . W zamian za np. procent prowizji proponuje firmie natychmiastową lub prawie natychmiastową zapłatę za daną fakturę. Płacąc za tego typu usługę firmy mają dużo szybszy dostęp do swoich pieniędzy.

Dynamiczny wzrost usług faktoringowych

Biorąc pod uwagę przewagi faktoringu nad kredytami krótkoterminowymi, nic dziwnego, że ta branża rozwija się w Polsce tak szybko. W 2014 roku odnotowała stopę wzrostu na poziomie 17,3%, według Polskiego Związku Faktorów w 2016 roku było to już 20,6%.

Faktoring to dowolność w wyborze celu wydatków

Faktoring ma zdecydowaną przewagę nad kredytami – nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego na co wydasz pozyskane w ten sposób pieniądze. W przypadku kredytu bankowego, strona udzielająca pożyczki ma prawo do kontroli wydatków oraz oczywiście uzależnia jego przyznanie od zdolności kredytowej.

Faktoring jest tańszy niż kredyt bankowy

Faktoring nie tylko nie obciąża zdolności kredytowej, ale oprócz tego – jest po prostu tańszy od kredytu bankowego. Oznacza to, że faktoring jest świetną alternatywą względem dosyć drogich kredytów bankowych i może stanowić świetne źródło finansowania działalności podmiotów gospodarczych.

Faktoring nie obciąża zdolności kredytowej

W przeciwieństwie do kredytu, faktoring nie opiera się wyłącznie na sytuacji finansowej klienta. Dlatego jest to optymalne rozwiązanie dla takich firm, które nie mają wystarczających zabezpieczeń, żeby mogły wziąć kredyt. W tym przypadku to kontrahenci danego klienta są głównym źródłem spłaty finansowania zapewnionego klientowi. Dlatego aktualne wyniki finansowe, czy zdolność kredytowa nie stanowią kryterium dla udzielenia firmie usługi faktoringu.

Oprócz tego warto zauważyć, że faktoring pozwala na większą elastyczność. Dlatego oferuje możliwość finansowania w przypadku, gdy kondycja finansowa przedsiębiorcy nie jest oceniana szczególnie dobrze. Fundamentalną przewagą faktoringu nad kredytem są zabezpieczenia. W razie kredytu – zabezpieczenia są zwykle rzeczowe, takie jak obciążenie hipoteki, czy zastaw. W przypadku faktoringu standardem jest raczej globalna cesja wierzytelności czy weksel.

Faktoring nie jest rozliczany jako kredyt

Dla firmy pobierającej kredyt, jego koszty są obciążeniem, a całość kredytu obniża zdolność kredytową firmy. Oznacza to, że po wzięciu kredytu mamy mniejszą możliwość wzięcia następnego kredytu.

Natomiast w przypadku faktoringu jest dokładnie na odwrót. Zawarcie umowy faktoringowej można traktować jako sprzedaż wierzytelności, a więc kwota, którą dostaniemy od faktora, w zamian za odsprzedanie mu naszych faktur będzie stanowiła przychód.

Oznacza to, że dzięki faktoringowi nie tylko nasza zdolność kredytowa nie zostanie obciążona, ale możliwe jest nawet to, że będzie ona większa niż przed skorzystaniem z usługi faktoringu.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z faktoringu?

Przede wszystkim nie można mieć negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), poza tym nie można mieć zadłużenia, które zostało odnotowane w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Oprócz tego ważne, aby mieć zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym.

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość