Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowania finansowego nie tylko przedsiębiorstw budowlanych, ale i ściśle współpracujących z nimi firm. Wiele firm ma problem z przyjmowaniem kolejnych zamówień. Jako powody podają problemy z płynnością finansową, niską rentownością w budownictwie, oraz potrzebę zaangażowania własnego kapitału, aby móc finansować kolejne zlecenia.

Wszystkie wpisy

Problemy z gotówką w firmie - jak to naprawdę wygląda?

Jesteśmy partnerem raportu FOR prof. Leszka Balcerowicza o zatorach płatniczych w polskich firmach.

Z życia wzięte!

Każda firma musi inwestować, aby się rozwijać. Nawet mała, a właściwie mała tym bardziej. Co jednak zrobić, gdy na jej koncie gotówka pojawia się nieregularnie? Stały dopływ gotówki nazywany fachowo płynnością finansową  jest niezbędny do dobrego funkcjonowania firmy, planowania wydatków i podejmowania nowych wyzwań.

Aby coś sprzedać, często trzeba najpierw coś kupić, niezależnie czy firma zajmuje się produkcją czy usługami. Przepływ między kontrahentami musi być płynny. Piękne słowa, ale nie zawsze tak jest.

Długie terminy lub opóźnienia w płatnościach mogą prowadzić do tego, że czasem trzeba się powstrzymać od wydatków, bo … czekamy na przelew.

Co mówią fachowcy?

Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacja założona przez prof. Leszka Balcerowicza, której celem jest promowanie dobrych rozwiązań wpływających na rozwój gospodarki, przeanalizowała powyższy problem w skali całego kraju, a nawet porównała z nas z sąsiadami.

Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat inwestycje przedsiębiorstw w nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej wynosiły przeciętnie 16,1 % PKB, w Polsce zaś tylko 10,7% PKB. Inwestycje na niższym poziomie oznaczają mniejszą liczbę maszyn i urządzeń w firmach, niższą wydajność w pracy i w konsekwencji niższe płace pracowników.

Sprawa jest poważniejsza, niż pozornie się wydaje. Warto zagłębić się w dane przygotowanego raportu, by zobaczyć, że kwestia tzw. zatorów płatniczych występuje powszechnie i ma ona różne podłoże.

Raport wskazuje także branże szczególnie wrażliwe na zatory płatnicze. Największym kosztem odbijają się one w branży finansowej, telekomunikacyjnej, budowlanej i w rolnictwie oraz usługach, a głównie dotyczą małych i mikroprzedsiębiorstw.

Czy da się temu zaradzić?

Oczywiście ich przyczyny mogą być bardzo różne. Jednak są sposoby, by temu zaradzić i znaleźć rozwiązanie, które taki zator potraktuje, jak przeszkodę, którą można obejść.

Długie terminy płatności czy opóźnienia w nich nie są jedyną przyczyną spowalniania rozwoju polskich firm. Można zapoznać się także z pozostałymi. Pozwala to na zobaczenie problemu w całej jego pełni i uświadomienie sobie, w jakim zakresie jesteśmy bezsilni, ale też w jakim możemy zaradzić. Krótko mówiąc analiza  zawsze jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu, oczywiście, jeśli taki występuje.

Na zakończenie raportu umieszczono rekomendacje. Wskazują one dość szeroko, co jest do zrobienia po stronie rządu, po stronie stowarzyszeń branżowych i po stronie samych przedsiębiorców. Co do tych ostatnich warto zwrócić uwagę na fakt, że autorzy raportu namawiają przede wszystkim do aktywnego korzystania z biur informacji gospodarczej, gdzie nie tylko można pobrać informację o kontrahencie, ale też zgłaszać tych, którzy okazali się nierzetelni.

Informacja jest bezcennym towarem. Zwłaszcza, gdy umie się z niej korzystać.

 

Pobierz raport

Przewodnik po mikrofaktoringu

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej na temat mikrofaktoringu

Najnowsze posty

Słaba kondycja finansowa firm, a ogromny wzrost rynku budowlanego

Przemierzając dowolne miasto w kraju możemy zaobserwować ogromną ilość trwających inwestycji budowlanych. Duża skala wymaga odpowiedniego zaangażowani...

Czytaj całość

Wywiad z klientem

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Danielem Paciorkiem, właścicielem firmy firmy NM Revolution.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Bardzo pr...

Czytaj całość

Z życia wzięte: jak rozwijam swoją firmę z inviPay

  Wywiad z klientem inviPay - Panem Marcinem Czyż, prezesem zarządu firmy CM LOGISTIC z Rybnika.   Jak zaczęła się współpraca z inviPay.com? Poszukiwa...

Czytaj całość

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm z branży produkcyjnej i budowlanej

2018 rok zapisuje się w kartach polskiego biznesu jako ten, w którym odnotowaliśmy największą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Ten tr...

Czytaj całość